Servicii de asistenta juridica

Cabinetul de avocat isi propune sa ofere servicii de cea mai inalta calitate distingandu-se prin profesionalism si eficienta.

Oferirea unor optiuni viabile si totodata adaptate in functie de complexitatea si elementele de particularitate ale fiecarui caz in parte, sunt singura cale ce asigura reusita in solutionarea problemelor. Astfel, oferim asistenta juridica privind:

Redactarea contractelor civile

Redactarea contractelor civile, precum:

 • Contracte Translative de Proprietate;

 • Contracte de Cesiune de Creante;

 • Contracte de Donatie;

 • Contracte de Intretinere;

 • Contracte de Renta Viagera;

 • Contracte de Cedare a Folosintei Bunurilor:

  • Contracte de Inchiriere;

  • Contracte de Arendare;

  • Contracte de Comodat;

  • Contracte de Constituire a unui Drept de Superficie;

  • Contracte de Constituire a unui Drept de Uzufruct;

 • Contracte de Garantie:

  • Contracte de Ipoteca;

  • Contracte de Gaj;

  • Contracte de Escrow;

 • Contracte de Leasing;

 • Contracte de Ipoteca;

 • Contracte de Mandat si Intermediere;

 • Contracte de Asociere in Participatiune

 • Contracte de Prestari Servicii, etc.

Redactarea contractelor in domeniul proprietatii intelectuale

 • Contracte de Licenta;

 • Contracte de Editare, etc.

Redactarea contractelor in domeniul dreptului muncii

 • Contract Individual de munca;

 • Acorduri privind incetarea contractului individual de munca;

 • Decizii de incetare a contractului individual de munca;

 • Decizii de sanctionare disciplinara;

 • Acte aditionale la contractul individual de munca, etc.

 • Contracte de Sponsorizare;

 • Contracte de Mecenat;

 • Contracte de Barter;

 • Tranzactii;

 • Conventii;

 • Notificari, etc.

Redactarea documentelor specifice Legii Societatilor Comerciale

Redactarea documentelor specifice Legii Societatilor Comerciale 31/1990 (modificata), precum:

 • Acte Constitutive;

 • Hotarari ale Adunarii Generale a Asociatilor;

 • Contracte de cesiune de parti sociale;

 • Majorari de capital Social;

 • Conventii privind retragerea unui asociat din societate;

 • Opozitii impotriva hotararilor asociatilor;

 • Dizolvare la cererea asociatilor;

 • Cereri de emitere a ordonantei ce va cuprinde somatia de plata.

Reprezentare in instanta

Reprezentare in instanta avand la baza:

 • Actiuni privind actele de stare civila;

 • Actiuni in declararea simulatiei unui contract;

 • Actiuni in rezolutiunea/rezilierea contractelor;

 • Actiuni in evacuare;

 • Actiuni in nulitatea unui act juridic;

 • Actiuni intemeiate pe imbogatirea fara justa cauza;

 • Actiuni in raspundere civila delictuala;

 • Actiuni intemeiate pe raspunderea civila contractuala;

 • Actiuni oblice;

 • Actiuni revocatoriii;

 • Actiuni in revendicare mobiliara/imobiliara;

 • Actiuni in uzucapiune;

 • Actiuni posesorii;

 • Actiuni de partaj succesoral;

 • Actiuni in revocarea legatelor;

 • Cereri de Apel;

 • Cereri de Recurs;

 • Contestatii in anulare;

 • Cereri de revizuire;

 • Cereri de deschidere a procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului, etc.

Dreptul familiei

 • Actiuni de divort;

 • Actiuni privind anularea casatoriei;

 • Actiuni in partajarea bunurilor comune;

 • Actiuni in stabilirea paternitatii;

 • Actiuni de stabilire a pensiei de intretinere a minorului;

 • Cereri privind procedura de adoptie.

Dreptul muncii

 • Actiuni in pretentii formulate de angajator impotriva salariatului;

 • Actiuni in pretentii formulate de salariat impotriva angajatului;

 • Contestatii impotriva deciziilor de concediere.

Drept penal

 • Plangeri penale;

 • Cereri de schimbare a incadrarii juridice;

 • Cereri de Apel;

 • Cereri de Recurs;

 • Contestatii in anulare;

 • Cereri de revizuire;

 • Cereri privind inlaturarea sau modificarea pedepsei;Oferirea unor optiuni viabile si totodata adaptate in functie de complexitatea si elementele de particularitate ale fiecarui caz in parte, sunt singura cale ce asigura reusita in solutionarea problemelor.

Contacteaza-ne →